Organismos internacionais

No ámbito doutras organizacións internacionais que actúan a nivel europeo e mesmo mundial, e das que España forma parte, incrementouse nos últimos anos o traballo conxunto, o intercambio de información e de criterios, así como a adopción de prácticas administrativas comúns que se estenderon tamén ás Administracións territoriais, de modo que na actualidade a actividade destas organizacións non é posible sen a participación final das rexións e entidades locais dos diferentes Estados.

Actividades do Consello de Europa relacionadas coas Políticas Autonómica e Local

Actividades do OCDE relacionadas coas Políticas Autonómica e Local