Mapa integrado de localización de persoas desaparecidas

Conforme ao previsto no artigo 17 da Lei 20/2022, do 19 de outubro, de Memoria Democrática, a Administración Xeral do Estado confeccionará un mapa integrado de localización de persoas desaparecidas que comprenda todo o territorio español, ao que se incorporarán os datos remitidos polas distintas administracións públicas competentes. 

A documentación cartográfica e xeográfica será actualizada periodicamente e terá carácter público. As zonas incluídas nos mapas de localización de restos serán obxecto dunha preservación especial nos termos que *reglamentariamente establézanse e #de acordo con a normativa aplicable. Toda xeorreferenciación, cartografía ou *geolocalización realizada ao abeiro da presente lei efectuarase no sistema *geodésico de *rerencia oficial en España.

A primeira versión do mapa de fosas virtual presentouse en maio de 2011 polo Ministerio de Xustiza con datos procedentes das distintas Comunidades Autónomas, así como de Asociacións, Fundacións ou Entidades dedicadas a actividades de recuperación da memoria histórica.

Desde o ano 2021 o Ministerio da Presidencia está a impulsar a actualización do mapa contando coa colaboración de varias Comunidades Autónomas. Nunha primeira fase piloto incluíuse ás Comunidades de Aragón, Principado de Asturias e Canarias. Ao longo do ano 2022 uníronse ao grupo anterior as Comunidades de Castela - A Mancha, Castela e León, Euskadi, Estremadura, Illas Baleares e Navarra.

Por tanto, actualmente é posible que o mapa ofreza resultados parciais e/ou provisionais. Ante calquera incidencia convidamos as persoas interesadas a contactar con este correo electrónico sg.ayudavictimas@correo.gob.es.

Como complemento a este mapa integrado de localización de persoas desaparecidas, compartimos unha guía de mapas por Comunidade Autónoma, que ofrece acceso aos mapas de fosas elaborados e/ou promovidos polos gobernos autonómicos das Comunidades Autónomas.

Apertura de información pública para labores de localización de vítimas da Guerra de España.

Apertura de información pública (Localizador Brigadistas Internacionales). Acceso a la información pública relativa las actividades de localización de restos de brigadistas internacionales, presuntamente inhumados en la parcela de referencia catastral 1150602vk4185a0001hm, localizada en la Avenida de Montecarmelo Número 12, en el Distrito de Fuencarral, en el término municipal de Madrid.

Máis Información

Buscador de fosas. Acceso a información de fosas e vítimas a través dun formulario de procura por diferentes criterios. As listaxes de resultados permiten acceder tanto a información detallada da fosa e das vítimas enterradas nela, así como á localización da mesma dentro do mapa.

Mapa integrado de localización de fosas. Acceso a información de fosas a través de un mapa geográfico de España. Se muestran símbolos de diferentes colores según el tipo de intervención realizada sobre las mismas y se permite mostrar información a distintos niveles de zoom. Desde el mapa es posible acceder a información detallada de la fosa

Buscador de vítimas. Acceso a buscador de vítimas a través dun formulario con diferentes criterios. As listaxes de resultados informan das diferentes entidades que dispoñen de información sobre as #este vítimas