Normativa

Preséntase unha recompilación de normas relacionadas coa Memoria democrática, incluíndo a propia Lei de Memoria Histórica así como a lexislación das Comunidades Autónomas.

Normativa estatal

Normativa

Reparación e recoñecemento persoal

  • Real decreto 1791/2008 sobre la Declaración de Reparación y Reconocimiento personal a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura
  • Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/3279/2009, de 4 de diciembre, por la que se dispone la publicación de la Declaración Institucional de reconocimiento a miembros de las Fuerzas Armadas en la transición a la democracia con especial mención a la Unión Militar Democrática (UMD)

Nacionalidade

Acceso aos libros de defuncións

Retirada de símbolos franquistas

  • Orde de 6/11/2008 polo que se publica o Acordo do Consello de Ministros polo que se ditan instrucións para a retirada de símbolos franquistas nos bens da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos dependentes
  • Orde de 19/2/2009 pola que se crea e regula a Comisión Técnica de Expertos para a valoración dos supostos determinantes da excepcionalidade na retirada de símbolos

Restitución de documentos incautados

  • Real Decreto 2134/2008, do 26 de decembro, polo que se regula o procedemento a seguir para a restitución a particulares dos documentos incautados con motivo da Guerra Civil

Pensións e Indemnizacións

Arquivos

*Exhumaciones

Homenaxe ás vítimas

  • Resolución do 29 de abril de 2019, da Subsecretaría de Xustiza, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 26 de abril de 2019, sobre a instauración do día de homenaxe aos españois *deportados e falecidos en *Mauthausen e noutros campos e a todas as vítimas do nazismo de España

Normativa autonómica

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castela-A Mancha

Castela e León

Generalitat de Cataluña

Comunitat Valenciana

Estremadura

A Rioxa

Navarra

País Vasco