Internacional

Internacional

Neste apartado recóllese toda a información sobre a participación das Comunidades Autónomas e Entidades locais en asuntos europeos.