Recoñecemento de Firmas de Documentos Expedidos por Entidades locais

Recoñecemento de Firmas de Documentos Expedidos por Entidades locais

Aquí poderá atopar información sobre o procedemento de legalización de documentos expedidos por entidades locais, así como solicitar cita previa para o recoñecemento inicial de firmas levado a cabo pola Dirección Xeral de Relacións coas Comunidades Autónomas e Entes Locais. Se desexa consultar ou anular unha cita previamente adquirida, tamén poderá facelo desde esta mesma páxina.

¡AVISO IMPORTANTE!

Se comunica que, para la tramitación del procedimiento de legalización de firmas en documentos expedidos por las Entidades Locales que tengan que surtir efectos en países no firmantes del Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961, se deberá solicitar cita previa en el teléfono 91 273 44 49, en horario de 9 a 14,30 horas, tras lo cual se le indicará el día y hora en que deberá personarse en la oficina sita en la C/ Cea Bermúdez 46, 3ª planta de Madrid.

Información Sobre o Procedemento de Legalización de Firmas en Documentos Expedidos Por Entidades locais

Para acceder á información sobre o procedemento de legalización de documentos expedidos por Entidades locais pique na ligazón.

Solicitude de Cita Previa

Para solicitar Cita Previa na Dirección Xeral de Relacións coas CCAA e Entes Locais para o recoñecemento de firmas en documentos expedidos por Entidades locais pique sobre a ligazón.

Consulta e Anulación de Cita Previamente Adquirida

Para consultar ou anular a súa Cita Previa na Dirección Xeral de Relacións coas Comunidades Autónomas e Entes Locais para o recoñecemento de firmas en documentos expedidos por Entidades locais pique sobre a ligazón.