Comunidades Autónomas e Unión Europea

Conferencia para Asuntos Relacionados coa Unión Europea

Participación das comunidades autónomas no Consello de Ministros: Conferencia para Asuntos Relacionados coa Unión Europea

Participación Autonómica na Comitoloxía (Comités da Comisión Europea)

Participación das Comunidades Autónomas e Entidades locais no Comité das Rexións