Formación

Formación

O uso do sistema *IMI é sinxelo se vostede xa manexa outros programas ou contornas informáticas. Atopará aquí recursos para a autoformación e orientacións (incluíndo vídeos demostrativos) sobre como actuar dentro do sistema. Tamén material de apoio se vostede organiza algunha sesión de formación sobre *IMI para outros usuarios.

Dispón de material adicional para a autoformación na sección formación da web IMI da Comisión. En particular para unha presentación estritamente divulgativa sobre que é IMI pode ver este vídeo de animación da Comisión UE: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/vídeo/all_about_imi_é.mp4
 

Se está a planificar algunha sesión de formación, rogámoslle contacte co NIMIC (atencionusuarios.imi@seap.minhap.es): podemos facilitar material diverso para a formación, e mesmo apoiar presencialmente as actividades formativas doutros coordinadores.
Ademais, só coñecendo con ampla antelación as datas da actividade poderemos desde a coordinación nacional solicitar á Comisión que non se realicen actividades de mantemento ou outras que poidan afectar á dispoñibilidade do sistema durante o curso.