Coloquios 90 Aniversario do II República

Primeiro Coloquio 90 Aniversario do II República

Primeiro Coloquio 90 Aniversario do II República

Celebrado en Madrid co título "A Segunda República Española, 90 anos despois"


Segundo Coloquio 90 Aniversario do II República

Segundo Coloquio 90 Aniversario do II República

Celebrado en *Priego de Córdoba co título "A política e os políticos do II República"


Terceiro Coloquio 90 Aniversario do II República

Terceiro Coloquio 90 Aniversario do II República

Celebrado en Valencia co título "A República das Mulleres"


Cuarto Coloquio 90 Aniversario do II República

Cuarto Coloquio 90 Aniversario do II República

Celebrado en Madrid co título "A Constitución de 1931"


Quinto Coloquio 90 Aniversario do II República

Quinto Coloquio 90 Aniversario do II República

Celebrado en Cáceres co título "Reformismo republicano e modernización: reformas, conflitividade e resistencias ao cambio"


Sexto Coloquio 90 Aniversario do II República

Sexto Coloquio 90 Aniversario do II República

Celebrado en Valladolid co título "Cultura, ensino e medios de comunicación na España Republicana"


Sétimo Coloquio 90 Aniversario do II República

Sétimo Coloquio 90 Aniversario do II República

Celebrarase en Sevilla co título "A República: Guerra e Exilio"