Biblioteca

Biblioteca e servizos documentais

Biblioteca e servizos documentais

Sección con acceso a información xeral, localización, catálogo, boletíns, servizos bibliográficos, temas de interese e cartas de servizos da Biblioteca

Información xeral

Información xeral

Presentación e datos básicos

Localización

Localización

Datos de localización, acceso e horarios

Catálogo

Catálogo

Catálogo en liña de acceso público

Servizos

Servizos

Servizos bibliotecarios e bibliográficos

Temas de interese

Temas de interese

Bibliografías seleccionadas por temas de interese

Cartas de servizos

Cartas de servizos

Carta de servizos e Carta de servizos electrónicos