Director do Gabinete do ministro de Política Territorial e Memoria Democrática

ANTONIO JOSÉ OLIVERA HERRERA

Antonio José Olivera Herrera

Doutor en Economía Aplicada pola Universidade Complutense de Madrid, diploma de Estudos Avanzados en Integración Económica e Monetaria de Europa polo Instituto Universitario Ortega e *Gasset e a Universidade Complutense de Madrid, máster en Economía Aplicada "A Economía da Unión Europea" polo Instituto Universitario Ortega e *Gasset e a Universidade Complutense de Madrid e Licenciado en Economía pola Universidade da La Laguna.

Economista especializado en análisis macroeconómico, economía de Canarias, estrategia corporativa y colaboración público-privada.

Viceconselleiro da Presidencia do Goberno de Canarias, presidente da Zona Especial Canaria, director xeral de Coordinación e Apoio Técnico á Vicepresidencia, director-xerente da Sociedade de Desenvolvemento de Santa Cruz de Tenerife e xefe de Gabinete do presidente da Zona Especial Canaria, entre outros postos de responsabilidade.

Investigador-colaborador do Consello Económico e Social de Canarias na elaboración do seu Informe Anual entre os anos 2006 e 2011. Autor e coautor de máis de quince artigos publicados en diversas revistas e libros profesionais de ámbito internacional, nacional e rexional.