Proxectos

*Logo de participación normativa

 

A continuación recóllese a listaxe de todas as iniciativas e propostas normativas de audiencia e información pública. Atópanse organizadas por ano e mes segundo a súa data de finalización do prazo de presentación de achegas.

2023

2021

2019

2018