Axudantes de Investigación dos Organismos Públicos de Investigación

Resolución do 14 de decembro de 2020, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, na Escala de Axudantes de Investigación dos Organismos Públicos de Investigación.
Programa 51 LABORATORIO E TÉCNICAS DE ANÁLISE QUÍMICA-FARMACÉUTICO.

Últimas actualizacións:

Concurso específico Resolución 1 de marzo de 2022

  • 13/07/2022 - Resolución do 6 de xullo de 2022, da Subsecretaría, pola que se resolve o concurso específico, convocado por Resolución do 1 de marzo de 2022.
  • 13/07/2022 - Nota informativa puntuacións finais.

    Convocatoria.

    Convocatoria.