Información xeral

Servizo de Publicacións

O Centro de Publicacións é a unidade da Secretaría Xeral Técnica encargada de realizar a edición de libros, revistas, folletos, publicacións en soportes electrónicos varios, etc. sobre témalos competencia do Departamento.