Eskualdaketak buruzko oinarrizko datuak estatuko XV. Legealdia (2023-08-17 geroztik)

Datu orokorrak eta orokorrak zehazten da bileretara egindako transferentzien batzorde mistoei buruzko XV urterik urte banakatuta, eta estatuko Legealdian zehar langileei buruzko zehaztasunak eta finantzaketaren eskuetan geldituko diren izan da, bai eta estatistika bat onetsitako erabakien ditu, hurrenez hurren, Batzorde Mistoak.

Gai orokor edota komunen inguruan egiteke dauden langileengan aldaketa dakartelako, konparaziozko egoera lekualdaketaren autonomia-erkidegoen arabera onartuta eta onartzeko gai orokorretako edo guztien edo horietako batzuk.

Dauden gai zehatzei buruzko eskualdaketak edota autonomia-erkidegoei egin beharreko intsuldaketak izendatzen dira, eta garrantzitsuenak eta onartu ziren gaiei buruzko estatuko XV intsuldaketak Legealdi banan-banan, bai eta autonomia-erkidego bati eragiten dioten erabakiak funtzioak eta onetsitako zerbitzu-handitzeak, intsuldaketak.