Órganos?

Toki-administrazioaren batzorde nazionalari buruzko informazioa bildu eta tokiko gaietarako arloko batzarraren.

Administrazio lokalen batzorde nazionala

Toki-administrazioaren batzorde nazionalak administrazio orokorraren arteko lankidetza bultzatzeko organoa da eta Egoera iraunkorra (toki administrazioa.
Batez ere berari dagokio lege-aurreproiektuak eta xedapen proiektuei buruzko txostena (eskumeneko gaietan eragina duten toki-administrazioaren Egoera.

Tokiko gaietarako Arloko Batzarrean