Buruzko VIII. legealdiko oinarrizko datuak eskualdaketak estatuko (2004-04-02 geroztik 2008-03-31 arte)

Datu orokorrak eta orokorrak zehazten da bileretara zehar egindako transferentzien batzorde mistoei buruzko VIII. legealdiko urterik urte banakatuta, estatuko eta langileei buruzko zehaztasunak eta finantzaketaren eskuetan geldituko diren izan da, bai eta estatistika bat onetsitako erabakien ditu, hurrenez hurren, Batzorde Mistoak.

Intsuldaketa diren gai orokor edota komunen inguruan egiteke dauden konparaziozko egoera aurkezten da, autonomia-erkidegoen arabera onartuta eta lekualdaketaren onartzeko gai orokorretako edo guztien edo horietako batzuk.

Dauden gai zehatzei buruzko eskualdaketak edota autonomia-erkidegoei egin beharreko intsuldaketak izendatzen dira, eta onartu ziren gaiei buruzko VIII. legealdiko intsuldaketak garrantzitsuenak estatuko banan-banan, bai eta autonomia-erkidego bati eragiten dioten erabakiak handitzeen pasatze-zereginak eta zerbitzuak lehen onartutako.

Azkenik, buruzko banan-banako laburpena eskaintzen da funtzio eta zerbitzuen eskualdaketei Ceuta eta Melilla hirietan, VIII. legealdiko onartu ziren.