Viii. Legealdirako buruzko oinarrizko datuak estatuko intsuldaketak (2004-04-02:)

Datu global eta orokorretan, urteetan banakatuta, VIII Legealdian izandako Eskualdatzeetako Batzorde Mistoen bilerak zehazten dira, eskualdatu diren langileak eta finantzaketa zehaztatuta, bai eta dagozkien Batzorde Mistoek onartutako hitzarmenen estatistika ere.

Gai orokor edo komunei lotutako erabaki zain dauden eskualdatzeetan, guztiei edo haietako batzuei gai orokor edo komunak zaizkien onartutako edo erabaki zain daude eskualdatzeen egoera konporatiboa aurkezten da Autonomia Erkidegoz Erkidego.

Autonomia Erkidegoei egindako gai zehatzen eskualdatzeetan zein eskualdatze-zabaltzeetan VIII Estatuko Legealdian izandako eskualdatze onarturik nabargarrienak zerrendatzen dira, Autonomia Erkidego bati bakarrik eragiten dizkion gaieri buruzkoak bai eta lehen onartutako funtzio eta zerbitzuen eskualdatzeetako hitzarmen-zabaltzeak ere, hain zuzen ere.

Azkenik, VIII Legealdian onartutako Ceuta eta Melilla Hirientzako funtzio eta zerbitzuen eskualdatzeetako banakako laburpena eskaintzen da.