Eskualdaketak buruzko oinarrizko datuak XII. estatuko Legealdia (2016-07-19 geroztik 2019-05-20 arte)

Datu orokorrak eta orokorrak zehazten da bileretara zehar egindako transferentzien batzorde mistoei buruzko XII. estatuko Legealdi urterik urte banakatuta, eta langileei buruzko zehaztasunak eta finantzaketaren eskuetan geldituko diren izan da, bai eta estatistika bat onetsitako erabakien ditu, hurrenez hurren, Batzorde Mistoak.

Intsuldaketa diren gai orokor edota komunen inguruan egiteke dauden konparaziozko egoera aurkezten da, autonomia-erkidegoen arabera onartuta eta lekualdaketaren onartzeko gai orokorretako edo guztien edo horietako batzuk.

Dauden gai zehatzei buruzko eskualdaketak edota autonomia-erkidegoei egin beharreko intsuldaketak izendatzen dira, eta garrantzitsuenak eta onartu ziren gaiei buruzko estatuko Legealdi XII intsuldaketak eragiten dioten autonomia-erkidego bati banan-banan, bai eta diru-izendapenak handitzeko honako zereginak eta zerbitzuak. onartutako erabakiak intsuldaketak