Deskontzentrazioa estatuko sektore publiko instituzionalaren

Deskontzentrazioa estatuko sektore publiko instituzionalaren

209/2022 Errege Dekretua, martxoaren 22koa, prozedura ezartzen duen zehazteko, erakundeen egoitza fisikoak dagozkion estatuko sektore publiko instituzionalaren barnean eta aholku batzordea sortzen da, eta egoitza zehazteko

Espainiako konstituzioa, enuntziatzea zuzendu behar duten printzipioak herri administrazioaren funtzionamenduarekin nabarmentzen dira eraginkortasuna, hierarkia, deszentralizazioa, deskontzentrazioa eta koordinazioa printzipioa. lurralde-deskontzentrazioa artikuluan dago jasota) 54.1. 40/2015 legea, urriaren 1ekoa, sektore publikoaren araubide juridikoari eta azaldu, “ estatuko administrazio orokorraren ekin eta antolatzen da 3. artikuluan ezarritako printzipioen arabera, bai deszentralizazio funtzionala eta deskontzentrazioa funtzionala eta lurralde horien artean deskontzentrazioa ere baztertzen lurralde baten ikuskera sorrarazten du ”. estatuko administrazio orokorraren eremuan, eta, beraz, entitate gisa erabat kapital bat behar da egitura lurraldekatuari buruzko eta, beraz, herritarrek hurbilen.

Espainiako konstituzioak ez duen hala agintzen duen kasuetan ezarri beharko dira lurralde-banaketa egoitzatan sektore publikoa. 5 artikuluak, ez du inolako buruzko xedapen zer izan beharko ditu erakunde publiko eta ez da inolako herria lege-erreserba ez da inongo prozedura jakin preconfigura finkoa horiek zeintzuk diren erabakitzeko egoitzetara.

Horren arabera, printzipio horiek aurrera eramateko beharrezkoa da egitura bat dagoela, herritarrek hurbilen lurraldekatuari buruzko, baliozko tresna eratzailea papera erakunde publikoek lurraldea, horretarako, prozedura bat ezartzea, kokaleku fisikoaren arrazionalizatzea erakundeen estatuko sektore publiko instituzionalaren baitago erakunde publikoek, egiaztatu egiten da, ingurune fisiko onuragarria ageri da eta, gainera, zuzeneko eta zeharkako lanpostuak sortzeko eta handiagoa izango da, eraginpeko sektore daitezkeenekin elkarrizketak egitea sustatuko dute erabakietan parte hartzea.

Ondorio positiboak horiek deskontzentrazioaren egoitzen fisikoak dira hautaketa-prozedura bat ezarri zuen herri indartutako arrazionalizatua integratzen dituen, besteak beste, irizpide hauek lurralde-kohesioa, zerbitzu publikoen eraginkortasuna eta gardentasuna, mekanismo baten bidez, baliatzen duen eztabaida guztien potentziala autonomia-estatutua duten autonomia-erkidegoen eta hirien eta, horrela, sektore publikoaren eginkizuna indartzea berrikuntza.

209/2022 Errege Dekretua, martxoaren 22koa, prozedura ezartzen duen zehazteko, erakundeen egoitza fisikoak dagozkion estatuko sektore publiko instituzionalaren barnean eta aholku batzordea sortzen da, eta egoitza zehazteko

Errege Dekretua, martxoaren 22koa, 209/2022ezartzen duen zehazteko prozedura erakundeen egoitzak fisikoak taldekoak diren eta estatuko sektore publiko instituzionalaren barnean eta aholku batzordea sortzen da, eta egoitzen, zehazteko prozedura bat ezartzen aukeratzeko arrazionalizatua egoitzen estatu mailako erakunde publikoen. sistema hau, helburu, gardena eta lehiakorra, integra, besteak beste, irizpide hauek lurralde-kohesioa, zerbitzu publikoen eraginkortasuna eta gardentasuna, uztartzeko sektore publikoak egituratzen da, lurralde eta paper bat betetzen, erakunde publikoak ingurune berberaren beren premiei egokitzeko.

Hasiko da prozedura hori, betiere, ministroen kontseiluaren akordioz. artikuluak aipatu errege dekretuko 6.2 209/2022 ezartzen du “ batzordeak, jaso eta hilabeteko epean, erabaki hori hasiera-txostena egin behargauzatuko artikuluan aurreikusitako 3.2.b) horrek jasoko du irizpideen zerrenda zehazteko kontuan hartuko direla, kokaleku fisikoaren. Irizpide horiek bete beharko dituzte 2. artikuluan aipatutako printzipioak, bai eta aplikagarriak diren beharrei erantzun behar zaie erakunde horretatik jakinarazi beharko dio ministroen kontseiluari. Txosten hori argitaratu eta « estatuko aldizkari ofizialean » batera, prozedura hasteko akordioan.

Hilabeteko epean ebazpena argitaratzen den egunetik kontatzen hasiko da, autonomia-erkidegoek baita toki-entitateek kandidaturak udal bat edo gehiago izateko, dagokion entitateak egoitza fisikoa duela, eta, era berean, lehentasunezko konpromisoak betetzea 6.5 artikuluan errege dekretuaren Arabera. hori dela-eta, bakoitza egin beharko da, eta, kasu zehatzaren analisia egoitza bermatzeko ahalik eta orekarik handiena eskualdeen arteko eta lurraldearen egituraketa.

Horrela, prozedura nagusien erregelamenduei eta aholkuak dituzten autonomia-erkidegoetako gobernu-organoek toki-erakundeen osoko bilkuretan, bai eta, hainbat herritako postulatu hartzeko aipatu erakundeen egoitzak, eta aldi berean, erakunde horiek izaera desberdineko lagapenak esker, arriskuan jarri daitekeenean, eta, beraz, estatuko administrazio orokorrak ez Oso-Osorik instalazioaren kostua bere gain hartu behar izatea.

AESIAren egoitza zehaztea

EEAren egoitza zehaztea