Parte-hartze publikoa arau-proiektuetan

Funtzionamenduzko parte logoa

Arauak egiteko parte hartze-prozesua honako arau hauetan oinarritzen da:

  • Administrazio Publikoen Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea 133. artikulua, (BOE-A-2015-10565), 
  • Gobernuaren azaroaren 27ko 50/1997 Legearen 26. artikulua, (BOE-A-1997-25336).

Arauak egiteko prozesuan parte hartzeko sarbide horrekin, urriaren 3ko PRE/1590/2016 Aginduan (BOE-A-2016-9121), xedatutakoa betetzen da. Agindu horren bidez, Ministro Kontseiluaren 2016ko irailaren 30eko Erabakia argitaratzen da non ministerio-sailen web-atarien bidez araudia egiteko prozesuan parte-hartze publikoa gaitzeko jarraibideak ematen diren.

 

Aurretiazko kontsulta publikoa

Aurretiazko kontsulta publikoaren izapidearen xedea da herritarren, erakundeen eta elkarteen iritzia jasotzea arau-proiektu bat egin aurretik.

Jarraian izapide horretarako ekimenen eta arau-proposamenen zerrenda argitaratzen da. Zerrenda horretan izenburua, aurretiazko kontsultaren amaiera-data eta ekarpenak egiteko bidea agertuko dira. Argitalpen-ordena argitalpen-dataren arabera arautzen da, berrienetik zaharrenera.

Aurretiazko kontsulta publikoa

Izapide irekia

Izapide etena (Berria)

 Entzunaldia eta jendaurreko informazioa

Entzunaldiaren eta jendaurreko informazioaren izapidearen xedea da jada idatzita baina egiten ari den fasean dagoen arau-proiektu baten eraginpean dauden eskubideen eta bidezko interesen titular diren herritarren iritzia jasotzea, zuzenean edo haiek ordezkatzen dituzten erakunde edo elkarteen bidez, bai eta beste pertsona edo erakunde batzuek egin ditzaketen ekarpen gehigarriak ere.

Jarraian izapide horretarako ekimenen eta arau-proposamenen zerrenda argitaratzen da. Zerrenda horretan, izenburua, kontsultaren amaiera-data eta ekarpenak egiteko bidea agertuko dira. Argitalpen-ordena argitalpen-dataren arabera arautzen da, berrienetik zaharrenera

Entzunaldia eta jendaurreko informazioa