Errekurtsoak, erreklamazioak eta eskaerak

Errekurtsoak, erreklamazioak eta eskaerak

Interesdunek eskubidea dute Administrazio Publikoko organoen erabakien aurkako errekurtsoak aurkezteko, bai eta Gobernuko kideei edo Administrazioko edozein organori eskaerak egiteko ere. Horretarako, honako tresna hauek dituzte eskura:

Aukerako berraztertze-errekurtsoa

Gora jotzeko errekurtsoa

Egintza deusezak ofizioz berrikustea

Akatsak zuzentzea

Berrikusteko errekurtso berezia

Ondare-erantzukizunaren erreklamazioa

Eskatzeko eskubidea