Araubide juridikoa

Estatuko legeriaren arloan (1985 / legearen 7 lokala ezarritakoa izango da, apirilaren 2koa, toki-araubidearen oinarriak arautzen. Horren osagarri, bakoitzak bere legeria dauka, autonomia-erkidegoek, tokiko aztertzen diren ezaugarri bereziak eta dagokion udal lurraldearen antolaketa eredua arautzen duena.