Eskualdaketak estatuko Legealdi buruzko oinarrizko datuak, eta X-ren (2011-12-13 2016-01-12 arte)

Datu orokorrak eta orokorrak zehazten da bileretara egindako transferentzien batzorde mistoei buruzko bitartean urterik urte banakatuta, eta estatuko Legealdi X langileei buruzko zehaztasunak eta finantzaketaren eskuetan geldituko diren izan da, bai eta estatistika bat onetsitako erabakien ditu, hurrenez hurren, Batzorde Mistoak.

Intsuldaketa diren gai orokor edota komunen inguruan egiteke dauden konparaziozko egoera aurkezten da, autonomia-erkidegoen arabera onartuta eta lekualdaketaren onartzeko gai orokorretako edo guztien edo horietako batzuk.

Dauden gai zehatzei buruzko eskualdaketak edota autonomia-erkidegoei egin beharreko intsuldaketak izendatzen dira, eta garrantzitsuenak, eta X-gaiei buruzko estatuko Legealdi intsuldaketak onartu ziren, banan-banan, bai eta autonomia-erkidego bati eragiten dioten erabakiak funtzioak eta onetsitako zerbitzu-handitzeak, intsuldaketak.