Òrgans de cooperació

Recull la informació relativa a la Comissió Nacional de l'Administració Local i a la Conferència Sectorial per a Assumptes Locals.

Comissió Nacional d'Administració Local

La Comissió Nacional d'Administració Local és l'òrgan permanent per a la col·laboració entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració local.
Principalment li correspon l'emissió d'informe sobre Avantprojectes de Llei i projectes de disposicions administratives de competència de l'Estat en les matèries que afectin a l'Administració local.

Conferència Sectorial per a Assumptes Locals