Organització Institucional de CCAA

Segons el sistema constitucional espanyol, l'organització de les institucions i del sistema d'autogovern de cada Comunitat correspon a la pròpia Comunitat Autònoma. Les seves institucions polítiques bàsiques estan previstes i regulades en els Estatuts d'Autonomia. Aquestes previsions inicials han estat posteriorment desenvolupades mitjançant l'aprovació per les diferents Assemblees legislatives de les corresponents lleis organitzatives.

En general, les Comunitats Autònomes organitzen les seves estructures administratives prenent com a model les de l'Estat, de manera que les estructures organitzatives bàsica són les Conselleries o Departaments i les Direccions generals.

La normativa referenciada a continuació és l'aprovada a l'inici de cada Legislatura o l'aprovada amb caràcter general, no incloent-se les modificacions parcials, la qual cosa ha d'advertir-se si es té en compte que les estructures administratives solen experimentar modificacions posteriors.

 

Comunitat Autònoma

Llei de Govern

Estructura de Conselleries

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

ANDALUSIA Llei 6/2006 Estructura
ARAGÓ Decret Legislatiu 2/2001 Estructura
ASTÚRIES Llei 8/1991 Estructura
CANÀRIES Llei 1/1983 Estructura
CANTÀBRIA Llei 5/2018 Estructura
CASTELLA-LA MANXA Llei 11/2003 Estructura
CASTELLA I LLEÓ Llei 3/2001 Estructura
CATALUNYA Llei 13/2008 Estructura
C. VALENCIANA Llei 5/1983 Estructura
EXTREMADURA Llei 1/2002 Estructura
GALÍCIA Llei 1/1983 Estructura
ILLES BALEARS Llei 1/2019 Estructura
LA RIOJA Llei 8/2003 Estructura
MADRID Llei 1/1983 Estructura
MÚRCIA Llei 6/2004 Estructura
NAVARRA Llei Foral 14/2004 Estructura
PAÍS BASC Llei 7/1981 Estructura

 

 

Andalucía

Andalucía

Llei 6/2006, de 24 d'octubre, del Govern de la Comunitat Autònoma d'Andalusia

Detall de l'estructura de govern


Aragón

Aragón

Asturias


Canarias


Cantabria


Castilla la Mancha


Castilla y León