La cooperació transfronterera realitzada per les entitats territorials espanyoles

Banderas_España_Francia_Portugal_courtesy_of_http://www.33ff.com/flags/

Consell d’Europa impulsa des de fa temps la cooperació entre entitats territorials a un costat i a l’altre de les fronteres a fi de promoure la participació de les col·lectivitats territorials en la construcció d’Europa, en el desenvolupament de les regions frontereres i en la recerca d’una cooperació més gran entre totes les entitats territorials en matèries com el desenvolupament regional, urbà i rural, la protecció del medi ambient o la millora de les infraestructures compartides.

El 21 de maig de 1981 es va adoptar a Madrid el Conveni Marc Europeu sobre cooperació transfronterera entre comunitats o autoritats territorials, també anomenat Tractat de Madrid, que constitueix la base jurídica per a aquesta cooperació. Va entrar en vigor de manera general el 22 de desembre de 1981 i els Estats membres van començar a ratificar-lo a partir d’aleshores. El Conveni Marc va entrar en vigor a Espanya el 25 de novembre de 1990, després de la ratificació.

A l’empara del Conveni Marc, Espanya ha subscrit dos tractats internacionals que regulen la cooperació transfronterera: el Tractat de Baiona amb França, en vigor des de 1997, i el Tractat de València amb Portugal, en vigor des de 2004.

Durant aquests anys s’han subscrit més de seixanta convenis. Alguns són de caràcter exclusivament local (21); altres exclusivament regional (13); alguns de caràcter mixt regional-local (7), i dos convenis regionals han estat subscrits per més d’una comunitat autònoma. Els convenis signats a l’empara del tractat hispanofrancès sumen un total de 23; xifra lleugerament superior als 20 signats a l’empara del tractat hispanoportuguès.

D’altra banda, cal destacar que a partir de 2004 s’ha potenciat també la participació de les comunitats autònomes a les cimeres bilaterals entre els Estats fronterers (França, Portugal i el Marroc).