Organització Institucional de CCAA

Segons el sistema constitucional espanyol, l'organització de les institucions i del sistema d'autogovern de cada Comunitat correspon a la pròpia Comunitat Autònoma. Les seves institucions polítiques bàsiques estan previstes i regulades en els Estatuts d'Autonomia. Aquestes previsions inicials han estat posteriorment desenvolupades mitjançant l'aprovació per les diferents Assemblees legislatives de les corresponents lleis organitzatives.

En general, les Comunitats Autònomes organitzen les seves estructures administratives prenent com a model les de l'Estat, de manera que les estructures organitzatives bàsica són les Conselleries o Departaments i les Direccions generals.

La normativa referenciada a continuació és l'aprovada a l'inici de cada Legislatura o l'aprovada amb caràcter general, no incloent-se les modificacions parcials, la qual cosa ha d'advertir-se si es té en compte que les estructures administratives solen experimentar modificacions posteriors.

 

Comunitat Autònoma

Llei de Govern

Estructura de Conselleries

ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA

ANDALUSIA Llei 6/2006 Estructura
ARAGÓ Decret Legislatiu 2/2001 Estructura
ASTÚRIES Llei 8/1991 Estructura
CANÀRIES Llei 1/1983 Estructura
CANTÀBRIA Llei 5/2018 Estructura
CASTELLA-LA MANXA Llei 11/2003 Estructura
CASTELLA I LLEÓ Llei 3/2001 Estructura
CATALUNYA Llei 13/2008 Estructura
C. VALENCIANA Llei 5/1983 Estructura
EXTREMADURA Llei 1/2002 Estructura
GALÍCIA Llei 1/1983 Estructura
ILLES BALEARS Llei 1/2019 Estructura
LA RIOJA Llei 8/2003 Estructura
MADRID Llei 1/1983 Estructura
MÚRCIA Llei 6/2004 Estructura
NAVARRA Llei Foral 14/2004 Estructura
PAÍS BASC Llei 7/1981 Estructura

 

 

Andalusia

Andalusia

 

Llei 6/2006, de 24 d'octubre, del Govern de la Comunitat Autònoma d'Andalusia

Detall de l'estructura de govern


Aragó

Aragó

 

Decret Legislatiu 2/2001, de 3 juliol, del Govern d'Aragó,

Detall de l'estructura de govern


Astúries

Astúries

 

Llei 8/1991, de 30 de juliol, d'Organització de l'Administració del Principat d'Astúries.

Detall de l'estructura de govern


Canàries

Canàries

 

Llei 1/1983, de 14 d'abril, del Govern i de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries.

Detall de l'estructura de govern
 


Cantàbria

Cantàbria

 

Llei 5/2018, de 22 de novembre, de Règim Jurídic del Govern, de l'Administració i del Sector Públic Institucional de la Comunitat Autònoma de Cantàbria.

Detall de l'estructura de govern


Castella-la Manxa

Castella-la Manxa<br/>

 

Llei 11/2003, de 25 de setembre, del Govern i del Consell Consultiu de Castella-la Manxa.

Detall de l'estructura de govern


Castella i Lleó

Castella i Lleó

 

Llei 3/2001, de 3 de juliol, del Govern i de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó.

Detall de l'estructura de govern


Catalunya

Catalunya

 

Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

Detall de l'estructura de govern.


C. Valenciana

C. Valenciana

 

Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.

Detall de l'estructura de govern.


Extremadura

Extremadura

 

Llei 1/2002, de 28 de febrer, del Govern i de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.

Detall de l'estructura de govern.


Galícia

Galícia

 

Llei 1/1983, de 22 de febrer, reguladora de la Xunta i el seu President.

Detall de l'estructura de govern.


*Illes *Balears

*Illes *Balears

 

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

Detall de l'estructura de govern.


La Rioja

La Rioja

 

Llei 8/2003, de 28 d'octubre, del Govern i Incompatibilitats dels seus membres.

Detall de l'estructura de govern.
 


Madrid

Madrid

 

Llei 1/1983, de 13 de desembre, del Govern i Administració de la Comunitat de Madrid.

Detall de l'estructura de govern.


Múrcia

Múrcia

 

Llei 6/2004, de 28 de desembre, de l'Estatut del President i del Consell de Govern de la Regió de Múrcia.

Detall de l'estructura de govern.


Navarra

Navarra

 

Llei Foral 14/2004, de 3 de desembre, del Govern de Navarra i del seu President.

Detall de l'estructura de govern.


País Vasco

País Vasco

 

Ley 7/1981, de 30 de junio, sobre Ley de Gobierno.

Detalle de la estructura de gobierno.