Coordinador delegat per a l'àmbit de transferència d'armes de foc

Ministeri de l'Interior. Direcció general de la Guàrdia Civil.
Intervenció Central d'Armes i Explosius
91 5142416
dg-icae@guardiacivil.org