Subdelegación do Goberno en Salamanca

Cartas de servizos
Subdelegada del Gobierno

Subdelegada del Gobierno

María Encarnación Pérez Álvarez