Subdelegación do Goberno en Gipuzkoa

Cartas de servizos
  • Plaza Pío XII, 6
    20010 - Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa)
  • Teléfonos: 943 989 000
  • Faxes: 943 989 146
  • Plano de localización
Subdelegado del Gobierno

Subdelegado del Gobierno

Guillermo Echenique González

servicios

Información sobre la semana de la Administración Abierta

servicios

Proyectos e información