Subdelegación do Goberno en Almería

Cartas de servizos
Subdelegado del Gobierno

Subdelegado del Gobierno

D. Jose María Martín Fernández