Subdelegación do Goberno en León

Cartas de servizos
Subdelegado del Gobierno

Subdelegado del Gobierno

Faustino Sánchez Samartino