Regulamento *IMI (UE 1024/2012)

Volver ao índice de textos legais

 

Pode consultar aquí o texto orixinal do regulamento.

A versión consolidada do regulamento inclúe as modificacións, sendo especialmente relevante o referente ás incorporacións ao anexo I que detalla os ámbitos lexislativos incorporados a IMI como resultado das previsións do art. 3 do regulamento.