Variacións do Rexistro de Entidades locais

Última actualización ao 1 de outubro de 2022.

Variacións en: Municipios, Mancomunidades, Outras EELL

MUNICIPIOS

Variacións desde o 1 de xullo de 2022

 

Novos municipios

Non se produciron variacións neste suposto.

 

Cambio de denominación

Por resolución de 18 de julio de 2022 se procede a realizar la rectificación del error material advertido en la resolución de 30 de marzo de 2022, consistente en:

Onde di

“Proceder a modificar no Rexistro de Entidades locais a inscrición da denominación dos municipios que se relacionan por rectificación da orde nas denominacións en bilingüe xa rexistradas, debendo figurar do seguinte modo:

(…) *Benicàssim/*Benicassim (Castelló/Castelló) (…)”

Debe dicir:

“Proceder a modificar no Rexistro de Entidades locais a inscrición da denominación dos municipios que se relacionan por rectificación da orde nas denominacións en bilingüe xa rexistradas, debendo figurar do seguinte modo:

(…) *Benicàssim/*Benicasim (Castelló/Castelló) (…)”

Por resolución de 4 de agosto de 2022 se procede a modificar en el Registro de Entidades Locales la inscripción del municipio de Font d’En Carròs (València/Valencia), para hacer constar como denominación de éste Font d’en Carròs.

 

Cambio de capital ou da súa denominación

Por resolución do 4 de agosto de 2022 procédese a modificar no Rexistro de Entidades locais a inscrición do municipio de Font d'En *Carròs (*València/Valencia) no relativo á súa capitalidade, para facer constar como denominación desta Font d'en *Carròs.

 

Modificación territorial

Non se produciron variacións neste suposto.

 

MANCOMUNIDADES

Variacións desde o 1 de xullo de 2022

 

Inscrición

Por resolución do 19 de xullo de 2022 procédese á inscrición no Rexistro de Entidades locais da Mancomunidade de Servizos Río *Cofio (Madrid) co número 0528059 e data de inscrición do 31 de maio de 2022.

 

Cancelación

Por resolución do 9 de setembro de 2022 procédese á cancelación no Rexistro de Entidades locais da Mancomunidade de Servizos Toledo-Norte (Toledo) con número de inscrición 0545015.

 

Incorporación e separación de municipios

Por resolución do 5 de xullo de 2022 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da *Mancomunitat da *Bonaigua (*Alacant/Alacante), para consignar: municipios asociados: sepáranse os municipios de *Relleu e Sela.

Por resolución do 21 de xullo de 2022 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade de Servizos da provincia de Huelva (Huelva), para consignar: municipios asociados: incorpórase o municipio de La Zarza-*Perrunal.

Por resolución do 21 de xullo de 2022 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade Intermunicipal *Hoya de *Buñol-*Chiva (*València/Valencia), para consignar: municipios asociados: incorpóranse os municipios de Cortes de *Pallás e *Turís.

Por resolución do 11 de agosto de 2022 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da *Mancomunitat da Ribeira *Baixa (*València/Valencia), para consignar: municipios asociados: sepárase o municipio de *Almussafes.

Por resolución do 19 de agosto de 2022 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade de Municipios do *Aljarafe (Sevilla), para consignar: municipios asociados: incorpórase o municipio de *Guillena.

Por resolución do 26 de agosto de 2022 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade do Noroeste para a xestión e tratamento dos residuos urbanos (Madrid), para consignar: municipios asociados:  incorpóranse os municipios de La Cabrera e *Navalafuente.

Por resolución do 9 de setembro de 2022 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da *Mancomunitat da Ribeira *Baixa (*València/Valencia), para consignar: municipios asociados:  incorpórase o municipio de *Cullera.

Por resolución do 9 de setembro de 2022 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da  Mancomunidade de Desenvolvemento Turístico A Rioxa Rupestre (A Rioxa), para consignar: municipios asociados:  *Herce, *Munilla, *Préjano, Santa Eulalia *Bajera e *Zarzosa.

 

Fins

Por resolución do 11 de agosto de 2022 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade de Municipios da *Sagra Alta (Toledo) para consignar: fins: quedan inscritos os expresados no artigo 5 dos seus estatutos.

Por resolución do 11 de agosto de 2022 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade de Servizos do Suroeste de Madrid (Madrid) para consignar: fins: quedan inscritos os expresados no artigo 4 dos seus estatutos.

Por resolución do 26 de agosto de 2022 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade Valls *dels *Alcalans (*València/Valencia), para consignar: fins: quedan inscritos os expresados no artigo 3 dos seus estatutos.

Por resolución do 6 de setembro de 2022 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade de Interese Xeral Urbana "Valladolid e Alfoz" (Valladolid), para consignar: fins: quedan inscritos os expresados no artigo 4 dos seus estatutos.

 

Outras modificacións

Por resolución do 11 de agosto de 2022 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade de Municipios da *Sagra Alta (Toledo) para consignar: Capitalidade: pasa a ser *rotatoria.

Por resolución do 26 de agosto de 2022 procédese á modificación no Rexistro de Entidades locais dos datos da Mancomunidade Valls *dels *Alcalans (*València/Valencia), para consignar: Denominación: pasa a ser Mancomunidade Valls *dels *Alcalans, antes: Mancomunidade “a Valls *dels *Alcalans”.

 

OUTRAS ENTIDADES LOCAIS

Variacións desde o 1 de xullo de 2022

 

Inscrición

Non se produciron variacións neste suposto

 

Modificación

Non se produciron variacións neste suposto.

 

Cancelación

Por Resolución do 19 de agosto de 2022 procédese a cancelar no Rexistro de Entidades locais a entidade de ámbito territorial inferior ao municipio de *Arcera, pertencente ao municipio de Valdeprado del Río (Cantabria).

Por Resolución do 26 de agosto de 2022 procédese a cancelar no Rexistro de Entidades locais a entidade de ámbito territorial inferior ao municipio de *Gollano, pertencente ao municipio de *Améscoa Baixa (Navarra).  

 

Cambio de denominación

Por Resolución de 5 de septiembre de 2022 se procede a modificar en el Registro de Entidades Locales la denominación de la inscripción de la entidad de ámbito territorial inferior al municipio de Paul, perteneciente al municipio de Erriberagoitia/Ribera Alta (Araba/Álava), que pasa a denominarse Paúl.