Variacions del Registre d'Entitats Locals

Última actualització a 1 d'octubre de 2022.

Variacions en: Municipis, Mancomunitats, Altres EELL

MUNICIPIS

Variacions des d'1 de juliol de 2022

 

Nous municipis

No s'han produït variacions en aquest supòsit.

 

Canvi de denominació

Por resolución de 18 de julio de 2022 se procede a realizar la rectificación del error material advertido en la resolución de 30 de marzo de 2022, consistente en:

On diu

“Procedir a modificar en el Registre d'Entitats Locals la inscripció de la denominació dels municipis que es relacionen per rectificació de l'ordre en les denominacions en bilingüe ja inscrites, havent de figurar de la següent manera:

(…) Benicàssim/*Benicassim (Castelló/Castelló) (…)”

Ha de dir:

“Procedir a modificar en el Registre d'Entitats Locals la inscripció de la denominació dels municipis que es relacionen per rectificació de l'ordre en les denominacions en bilingüe ja inscrites, havent de figurar de la següent manera:

(…) Benicàssim/Benicàssim (Castelló/Castelló) (…)”

Por resolución de 4 de agosto de 2022 se procede a modificar en el Registro de Entidades Locales la inscripción del municipio de Font d’En Carròs (València/Valencia), para hacer constar como denominación de éste Font d’en Carròs.

 

Canvi de capital o de la seva denominació

Per resolució de 4 d'agost de 2022 es procedeix a modificar en el Registre d'Entitats Locals la inscripció del municipi de Font d'En *Carròs (València/València) quant a la seva capitalitat, per fer constar com a denominació d'aquesta Font d'en *Carròs.

 

Modificació territorial

No s'han produït variacions en aquest supòsit.

 

MANCOMUNITATS

Variacions des d'1 de juliol de 2022

 

Inscripció

Per resolució de 19 de juliol de 2022 es procedeix a la inscripció en el Registre d'Entitats Locals de la Mancomunitat de Serveis Ric *Cofio (Madrid) amb el número 0528059 i data d'inscripció de 31 de maig de 2022.

 

Cancel·lació

Per resolució de 9 de setembre de 2022 es procedeix a la cancel·lació en el Registre d'Entitats Locals de la Mancomunitat de Serveis Toledo-Nord (Toledo) amb nombre d'inscripció 0545015.

 

Incorporació i separació de municipis

Per resolució de 5 de juliol de 2022 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la *Mancomunitat de la *Bonaigua (Alacant/Alacant), per consignar: municipis associats: se separen els municipis de Relleu i Sella.

Per resolució de 21 de juliol de 2022 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat de Serveis de la província d'Huelva (Huelva), per consignar: municipis associats: s'incorpora el municipi de l'Esbarzer-*Perrunal.

Per resolució de 21 de juliol de 2022 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat *Intermunicipal @Hoya de Buñol-Xiva (València/València), per consignar: municipis associats: s'incorporen els municipis de Cortes de Pallars i Torís.

Per resolució d'11 d'agost de 2022 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la *Mancomunitat de la Ribera Baixa (València/València), per consignar: municipis associats: se separa el municipi d'Almussafes.

Per resolució de 19 d'agost de 2022 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat de Municipis del *Aljarafe (Sevilla), per consignar: municipis associats: s'incorpora el municipi de Guillena.

Per resolució de 26 d'agost de 2022 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat del Nord-oest per a la gestió i tractament dels residus urbans (Madrid), per consignar: municipis associats:  s'incorporen els municipis de la Cabrera i *Navalafuente.

Per resolució de 9 de setembre de 2022 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la *Mancomunitat de la Ribera Baixa (València/València), per consignar: municipis associats:  s'incorpora el municipi de Cullera.

Per resolució de 9 de setembre de 2022 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la  Mancomunitat de Desenvolupament Turístic La Rioja Rupestre (La Rioja), per consignar: municipis associats:  Herce, *Munilla, *Préjano, @Santa Eulalia *Bajera i *Zarzosa.

 

Finalitats

Per resolució d'11 d'agost de 2022 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat de Municipis de la Sagra Alta (Toledo) per consignar: finalitats: queden inscrits els expressats en l'article 5 dels seus estatuts.

Per resolució d'11 d'agost de 2022 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat de Serveis del Sud-oest de Madrid (Madrid) per consignar: finalitats: queden inscrits els expressats en l'article 4 dels seus estatuts.

Per resolució de 26 d'agost de 2022 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat Valls *dels *Alcalans (València/València), per consignar: finalitats: queden inscrits els expressats en l'article 3 dels seus estatuts.

Per resolució de 6 de setembre de 2022 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat d'Interès General Urbana "Valladolid i *Alfoz" (Valladolid), per consignar: finalitats: queden inscrits els expressats en l'article 4 dels seus estatuts.

 

Altres modificacions

Per resolució d'11 d'agost de 2022 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat de Municipis de la Sagra Alta (Toledo) per consignar: Capitalitat: passa a ser rotatòria.

Per resolució de 26 d'agost de 2022 es procedeix a la modificació en el Registre d'Entitats Locals de les dades de la Mancomunitat Valls *dels *Alcalans (València/València), per consignar: Denominació: passa a ser Mancomunitat Valls *dels *Alcalans, abans: Mancomunitat “la Valls *dels *Alcalans”.

 

ALTRES ENTITATS LOCALS

Variacions des d'1 de juliol de 2022

 

Inscripció

No s'han produït variacions en aquest supòsit

 

Modificació

No s'han produït variacions en aquest supòsit.

 

Cancel·lació

Per Resolució de 19 d'agost de 2022 es procedeix a cancel·lar en el Registre d'Entitats Locals l'entitat d'àmbit territorial inferior al municipi de *Arcera, pertanyent al municipi de *Valdeprado del Riu (Cantàbria).

Per Resolució de 26 d'agost de 2022 es procedeix a cancel·lar en el Registre d'Entitats Locals l'entitat d'àmbit territorial inferior al municipi de *Gollano, pertanyent al municipi de *Améscoa Baixa (Navarra).  

 

Canvi de denominació

Por Resolución de 5 de septiembre de 2022 se procede a modificar en el Registro de Entidades Locales la denominación de la inscripción de la entidad de ámbito territorial inferior al municipio de Paul, perteneciente al municipio de Erriberagoitia/Ribera Alta (Araba/Álava), que pasa a denominarse Paúl.