Complementos específicos sobre Directiva de Cualificacións Profesionais

Información asociada ao sistema IMI para este ámbito

  • Cuestionarios de cualificacións profesionais
  • A lista de profesións atendidas en IMI cualificacións profesionais esténdese ao longo de 2012 para cubrir todas elas. Se a profesión pola que desexa consultar non aparece nas listas use 'Outras' e especifíquea en texto libre.
  • Para maior facilidade ademais da lista de profesións úsase unha lista (moito máis reducida) de sectores profesionais.

Outros recursos relacionados con este ámbito