Complements específics sobre Directiva de Qualificacions Professionals

Informació associada al sistema IMI per a aquest àmbit

  • Qüestionaris de qualificacions professionals
  • La llista de professions ateses en IMI qualificacions professionals s'estén al llarg de 2012 per cobrir totes elles. Si la professió per la qual desitja consultar no apareix en les llistes usi 'Altres' i especifiqui-la en text lliure.
  • Per a major facilitat a més de la llista de professions s'usa una llista (molt més reduïda) de sectors professionals.

Altres recursos relacionats amb aquest àmbit