Complements específics sobre Directiva de Qualificacions Professionals

Informació associada al sistema IMI per a aquest àmbit

  • Qüestionaris de qualificacions professionals
  • La llista de professions ateses en IMI qualificacions professionals s'estén al llarg de 2012 per a cobrir totes elles. Si la professió per la qual desitja consultar no apareix en les llistes use 'Altres' i especifique-la en text lliure.
  • Per a major facilitat a més de la llista de professions s'usa una llista (molt més reduïda) de sectors professionals.

Altres recursos relacionats amb aquest àmbit