Regulamentos das Conferencias Sectoriais

MINISTERIO DE CULTURA

CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E DEPORTES

CONFERENCIA SECTORIAL DE EDUCACIÓN

CONFERENCIA SECTORIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA PERSOAS TRABALLADORAS   Cambio de denominación da Conferencia Sectorial no D.A.18ª do Real Decreto 659/2023, do 18 de xullo (BOE 22-07-2023)

CONFERENCIA SECTORIAL DE DEPORTE

MINISTERIO DE IGUALDADE

CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDADE

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDADE SOCIAL E MIGRACIÓNS

CONFERENCIA SECTORIAL DE INMIGRACIÓN

MINISTERIO DE MOCIDADE E INFANCIA

            CONFERENCIA SECTORIAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

MINISTERIO DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E RELACIÓNS COAS CORTES

CONFERENCIA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MINISTERIO DE LABOR E ECONOMÍA SOCIAL

CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPREGO E ASUNTOS LABORAIS

MINISTERIO DE TRANSFORMACIÓN DIXITAL E DA FUNCIÓN PÚBLICA

            CONFERENCIA SECTORIAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

            CONFERENCIA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SUSTENTABLE

CONFERENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES

MINISTERIO DE VIVENDA E AXENDA URBANA

            CONFERENCIA SECTORIAL DE VIVENDA E AXENDA URBANA