Reglaments de les Conferències Sectorials

MINISTERI DE CULTURA

CONFERÈNCIA SECTORIAL DE CULTURA

MINISTERI D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ESPORTS

CONFERÈNCIA SECTORIAL D'EDUCACIÓ

CONFERÈNCIA SECTORIAL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A PERSONES TREBALLADORES   Canvi de denominació de la Conferència Sectorial en la D.A.18ª del Reial decret 659/2023, de 18 de juliol (BOE 22-07-2023)

CONFERÈNCIA SECTORIAL D'ESPORT

MINISTERI D'IGUALTAT

CONFERÈNCIA SECTORIAL D'IGUALTAT

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

CONFERÈNCIA SECTORIAL D'IMMIGRACIÓ

MINISTERI DE L'INTERIOR

CONSELL NACIONAL DE PROTECCIÓ CIVIL

MINISTERI DE JOVENTUT I INFÀNCIA

            CONFERÈNCIA SECTORIAL D'INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

MINISTERI DE PRESIDÈNCIA, JUSTÍCIA I RELACIONS AMB LES CORTS

CONFERENCIA SECTORIAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

CONFERÈNCIA SECTORIAL D'OCUPACIÓ I ASSUMPTES LABORALS

MINISTERI DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL I DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

            CONFERENCIA SECTORIAL DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

            CONFERÈNCIA SECTORIAL D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

MINISTERI DE TRANSPORTS I MOBILITAT SOSTENIBLE

CONFERÈNCIA NACIONAL DE TRANSPORTS

MINISTERI D'HABITATGE I AGENDA URBANA

            CONFERÈNCIA SECTORIAL D'HABITATGE I AGENDA URBANA