Proxecto de Real Decreto polo que se modifica o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades locais, aprobado polo Real Decreto 1690/1986, do 11 de xullo

Mediante o proxecto presentado a trámite de audiencia e información pública modifícase o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades locais para mellorar a comunicación, entre Concellos e o Instituto Nacional de Estatística (INE), das variacións nos datos dos seus padróns municipais para que se produza en tempo real prevéndose para iso a interconexión entre os padróns e o INE. Esta mesma mellora adóptase para as comunicacións relativas ao padrón de españois residentes no estranxeiro.

Data de publicación: 15/09/2023

Prazo: ata ou 06/10/2023

Prazo de presentación de observacións: Do 18/09/2023 ao 06/10/2023

As observacións ao proxecto deberanse remitir á direcciónaudiencia.normativampt@correo.gob.es.

O prazo para formular observacións dentro do trámite de audiencia e información públicas para este proxecto normativo conclúe o 06/10/2023.