Informe de avaliación 2022

 

A Administración Xeral do Estado no Territorio é a encargada de exercer a actividade do Estado de forma *desconcentrada no territorio, correspondendo ao Delegado do Goberno a dirección da mesma no ámbito autonómico e a súa coordinación coa Administración da Comunidade Autónoma.

O presente informe, previsto no artigo 73.1.*b da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, recolle unha avaliación global sobre o funcionamento dos Servizos da Administración Xeral do Estado no territorio en 2022.

Informe de Evaluación 2022. Documentos completos:

INFORME DE EVALUACION 2022

INFORME EJECUTIVO 2022