Canle interna Lei 2/2023 do Ministerio de Política Territorial

A Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción ten como finalidade esencial o outorgar unha protección adecuada fronte ás represalias que poidan sufrir as persoas físicas que informen sobre infraccións. Para iso, establece que, no ámbito das entidades que integran o sector público deberase dispor dun Sistema interno de información.

El Ministerio de Política Territorial, comprometido en la lucha contra la corrupción, ha establecido el siguiente Sistema interno de información:

Resolución do 12 de xuño de 2023, da Subsecretaría, pola que se implanta o Sistema interno de información, no ámbito do Ministerio de Política Territorial

Para a presentación de informacións o Ministerio de Política Territorial pon a disposición unha canle interna de información para aquelas persoas que obtivesen información sobre infraccións, no ámbito das actuacións dos órganos do Ministerio de Política Territorial.

Esta canle permite, se así se desexa, a presentación de informacións sen identificación, garantindo a ausencia de represalias de calquera tipo por denuncias que se remitiron de boa fe, debendo contar o denunciante con indicios razoables para sustentar a mesma e quedando excluídas a remisión de informacións falsas ou *tergiversadas, así como aquelas que se obtiveron de maneira ilícita.

A canle de denuncias non serve para:

  • Para achegar suxestións e queixas, propostas ou outro tipo de consideracións. As queixas e suxestións pode presentalas aquí.
  • Para comunicar situacións de conflito, non fundadas ou falsas.

 

CANLE INTERNA DA LEI 2/2023 DO *MPT