Contactar

Se desexa solicitar información sobre trámites e servizos que son competencia do Ministerio de Política Territorial envíe unha mensaxe na opción "Formulario de contacto" que aparece máis abaixo. Tamén pode facelo enviando un correo electrónico a contacto.mpt@correo.gob.es.

Así mesmo, para formular unha queixa ou suxestión sobre os trámites e servizos do Ministerio de Política Territorial, seleccione a opción "Queixas e Suxestións".

Formulario de contacto

Queixas e suxestións