Contactar

Co fin de axilizar a tramitación das consultas electrónicas relativas ás Delegacións do Goberno, Subdelegacións do Goberno e Direccións Insulares, comunícase que na seguinte ligazón accédese información detallada dos servizos que presta cada Delegación, incluíndo as direccións de correo electrónico para contactar cos #este servizos.

https://mpt.gob.es/delegaciones_gobierno/delegaciones.html

Se desexa solicitar información sobre trámites e servizos que son competencia do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática envíe unha mensaxe a través da opción "Formulario de contacto" que aparece máis abaixo.

Así mesmo, para formular unha queixa ou suxestión sobre os trámites e servizos do Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, seleccione a opción "Queixas e Suxestións".