Contactar

Amb la finalitat d'agilitar la tramitació de les consultes electròniques relatives a les Delegacions del Govern, Subdelegacions del Govern i Adreces Insulars, es comunica que al següent enllaç s'accedeix informació detallada dels serveis que presta cada Delegació, incloent les adreces de correu electrònic per contactar amb aquests serveis.

https://mpt.gob.es/delegaciones_gobierno/delegaciones.html

Si desitja sol·licitar informació sobre tràmits i serveis que són competència del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica enviï un missatge a través de l'opció "Formulari de contacte" que apareix més a baix.

Així mateix, per formular una queixa o suggeriment sobre els tràmits i serveis del Ministeri de Política Territorial, seleccioni l'opció "Queixes i Suggeriments".