Contactar

Amb la finalitat d'agilitzar la tramitació de les consultes electròniques relatives a les Delegacions del Govern, Subdelegacions del Govern i Direccions Insulars, es comunica que en el següent enllaç s'accedix informació detallada dels servicis que presta cada Delegació, incloent les direccions de correu electrònic per a contactar amb aquests servicis.

https://mpt.gob.es/delegaciones_gobierno/delegaciones.html

Si desea solicitar información sobre trámites y servicios que son competencia del Ministerio de Política Territorial i Memòria Democràtica envíe un mensaje a través de la opción "Formulario de contacto" que aparece más abajo.

Així mateix, per a formular una queixa o suggeriment sobre els tràmits i servicis del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, seleccione l'opció "Queixes i Suggeriments".