Canal intern Llei 2/2023 del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció té com a finalitat essencial l'atorgar una protecció adequada enfront de les represàlies que puguin sofrir les persones físiques que informin sobre infraccions. Per a això, estableix que, en l'àmbit de les entitats que integren el sector públic s'haurà de disposar d'un Sistema intern d'informació.

El Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, compromès en la lluita contra la corrupció, ha establert el següent Sistema intern d'informació:

Resolució de 12 de juny de 2023, de la Sotssecretaria, per la qual s'implanta el Sistema intern d'informació, en l'àmbit del Ministeri de Política Territorial

Per a la presentació d'informacions el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica posa a disposició un canal intern d'informació per a aquelles persones que hagin obtingut informació sobre infraccions, en l'àmbit de les actuacions dels òrgans del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica.

Aquest canal permet, si així es desitja, la presentació d'informacions sense identificació, garantint l'absència de represàlies de qualsevol tipus per denúncies que s'hagin remès de bona fe, havent d'explicar el denunciant amb indicis raonables per sustentar la mateixa i quedant excloses la remissió d'informacions falses o tergiversades, així com aquelles que s'han obtingut de manera il·lícita.

El canal de denúncies no serveix para:

  • Per aportar suggeriments i queixes, propostes o un altre tipus de consideracions. Les queixes i suggeriments pot presentar-les aquí.
  • Per comunicar situacions de conflicte, no fundades o falses.

 

CANAL INTERN DE LA LLEI 2/2023 DEL MPT