Axudas a EELL para a súa transformación dixital e modernización (PRTR)

Subvencións destinadas á transformación dixital e modernización das administracións das entidades locais, no marco do compoñente 11, investimento 3, do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

O compoñente 11 do PRTR aborda a reforma e modernización da administración pública, co fin de adaptala aos retos da sociedade contemporánea. Estrutúrase nun conxunto de 5 reformas e 5 investimentos. O investimento 3 do compoñente 11 está dirixida á transformación dixital e modernización das distintas administracións públicas.

Convocatoria 2021

Convocatoria 2022 para as entidades locais, que non presentasen proxectos por importe máximo asignado mediante a Orde TER/1204/2021

Convocatoria 2022

Convocatoria 2023

Convocatoria 2023 de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización dos sistemas de xestión do padrón municipal das entidades locais