Convocatoria 2022

Do mesmo xeito que en 2021, nesta primeira convocatoria de 2022 a repartición de fondos a EELL articulouse a través dunha convocatoria de subvencións (non competitivas) que xestionada en estreita colaboración co Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital en razón do seu ámbito material, ten como obxectivo a modernización e transformación dixital, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).

Neste sentido, a convocatoria, por un importe total de 154,51 millóns de euros, dirixiuse a municipios cunha poboación inferior a 50.000 habitantes (fóra dos municipios que sexan capitais de provincia), ás deputacións provinciais de réxime común e de réxime foral, cabidos, consellos insulares, e as comunidades autónomas uniprovinciales (sendo os destinatarios os municipios cunha poboación inferior a 20.000 habitantes), así como ás Cidades de Ceuta e Melilla. No seu deseño tívose en conta o criterio das EELL, trasladado a través da Federación Española de Municipios e Provincias e da Comisión Nacional de Administración Local