Convocatoria 2023

Do mesmo xeito que en 2021 e 2022, nesta primeira convocatoria de 2023, a repartición de fondos a EELL articulouse a través dunha convocatoria de subvencións (non competitivas) que, xestionada en estreita colaboración co Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital en razón do seu ámbito material, ten como obxectivo a modernización e transformación dixital, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e *Resiliencia (*PRTR).

Neste sentido, a convocatoria, por un importe total de 8 millóns de euros, dirixiuse aos cabidos insulares canarios e os consellos insulares das Illas Baleares. No seu deseño tívose en conta o criterio das EELL, trasladado a través da Federación Española de Municipios e Provincias e da Comisión Nacional de Administración Local.