Convocatoria 2023 de subvencións destinadas á transformación dixital e modernización dos sistemas de xestión do padrón municipal das entidades locais

Do mesmo xeito que en 2021, 2022 e 2023, nesta segunda convocatoria de 2023, a repartición de fondos a EELL articulouse a través dunha convocatoria de subvencións (non competitivas) que, xestionada en estreita colaboración co Instituto Nacional de Estatística en razón do seu ámbito material, ten como obxectivo a transformación dixital e modernización dos sistemas de xestión do padrón municipal das entidades locais, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e *Resiliencia (*PRTR).

Neste sentido, a convocatoria, por un importe total de 64,12 millóns de euros, dirixiuse ás deputacións provinciais de réxime común e de réxime foral, cabidos, consellos insulares, e as comunidades autónomas *uniprovinciales (sendo os destinatarios os municipios cunha poboación inferior a 20.000 habitantes), así como ás Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla.

Adicionalmente, as entidades beneficiarias das axudas ofrecerán adherirse ao resto de municipios do seu ámbito provincial co obxectivo dunha xestión máis eficiente dos servizos que permita garantir unha prestación homoxénea dos mesmos.